สวนกุหลาบ ๑๐๓ @facebook | link

             

welcome to osk103.com

Memorandum
18 สิงหาคม 2545 วันเกิด osk103.com
1 กันยายน 2545 เปิด เวบบอร์ด รับความคิดเห็นในการจัดทำ osk103.com
23 ตุลาคม 2545 คณะผู้จัดทำถือฤกษ์งามยามดี เปิดเวบ osk103.com เพื่อให้เพื่อนๆเข้ามาลงทะเบียนเป็นวันแรก
21 ธันวาคม 2545 เปิดตัว เวบ osk103.com ในงานเลี้ยงรุ่นอย่างเป็นทางการ

       HOME | ADDRESS | CONTENTS | WEBBOARD | GALLERY | MUSIC | COMMENT